Dienstag, 1. Dezember 2009

För en dag

För en dag
En dag borde alla fa vara glada
Och lägga sina beykymmer at sidan.

En dag borde ma fa vara
Med de manniskor som man älskar
Att fa vara med sina vänner och släktingar

För en dag borde man fa leva i harmoni
At fa leva I fred med verandra
Skulle det vara für mycket begärt?

För en dag borde man fa vara kika,
at hudfärgen inte skulle spela roll.

För en dag borde man fa förenas
Med de, man som mest älskar,
sina föraldrar, sina syskon,
sina morfäraldrar och sina kusiner.

För en dag öskar jag att ordet hat
Inte skulle fa finnas,
att ordet och känslan, hat,
skulle utplanas ock skulle ersättas
av ordet och känslan kärlek

Jag önskar detta för en dag.
Är det för mycket begärt?

Mohammed Abdu Mohammed
Dikter in Uppsala

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen