Donnerstag, 21. Januar 2010


Flyg ej undan


Vill du veta,
skälmska flicka,
Hur om hösten vakor fångas?
Jag skall vara fogelfängarn,
Du skall låtsa vara vaka.

Märk, hur fogelfängarn talar:
"Flyg ej undan, sköna vaka,
Sitt på klasen trygg och stilla,
Snaran gör dig ingen skada,
Snaran vill din hals blott smeka."
Ha, din skalk,
du lät dig fånga;
Kyss mig nu,
så skall du slippa.


Svenska Dikter

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen